Noi reguli la vânzarea terenurilor agricole – Observator de Arges

Noi reguli la vânzarea terenurilor agricole

Noi reguli la vânzarea terenurilor agricole

Ordinea de preempţiune la cumpărarea terenurilor agricole va fi schimbată, urmând să fie modificate şi condiţiile de achiziţionare a acestora în cazul tuturor cumpărătorilor.

Noile reguli care vor intra în vigoare chiar din acest an introduc interdicţia înstrăinării acestor terenuri pe o durată mai mare. Proiectul de lege elaborat de actuala putere modifică ordinea de preempţiune astfel: coproprietari şi rude până la gradul I; arendaşi; statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului; proprietari de terenuri agricole vecini.

În ceea ce priveşte dreptul de întâietate al arendaşilor care doresc să cumpere terenul agricol, aceştia vor trebui să deţină calitatea de preemptori în baza unui contract de arendare încheiat şi înregistrat cu cel puţin un an înainte de data de publicare a ofertei de vânzare a terenului.