Cum se acordă concediile medicale începând din 2018! Ce modificări au fost făcute – Observator de Arges

Cum se acordă concediile medicale începând din 2018! Ce modificări au fost făcute

Cum se acordă concediile medicale începând din 2018! Ce modificări au fost făcute

Mutarea sarcinii fiscale de la angajator la angajat vine cu o serie de schimbări şi în ceea ce priveşte obţinerea concediilor medicale. Printre altele, certificatele de concediu medical pot fi obţinute online, durata concediului pentru îngrijirea copilului grav bolnav are o durată mai mare (16 ani) în timp ce doritorii îşi pot face asigurări facultative pentru concedii medicale, scrie adevărul .ro.

Concret, una dintre cele mai importante schimbări este faptul că, dacă medicul care emite concediul medical are o semnătură electronică validă, concediul medical poate fi obţinut online, notează avocat.net. Totuşi, sursa citată notează că vor mai apărea şi alte reguli prin care această facilitate să fie aplicabilă. De asemenea, o altă modificare e referitoare la faptul că se pot face asigurări facultative pentru concedii medicale. Mai exact, cei care nu sunt asiguraţi în sistemul de stat pot încheia contracte de asigurare pentru concedii medicale. În plus, concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă poate fi prelungi începând cu anul 2018, de la 183 de zile cu încă 90 de zile, pentru a se evita pensionarea.

Anul trecut au fost publicate şi procedurile prin care medicii pot propune prelungirea concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă. Mai mult, în cazul părinţilor care au nevoie de concediu medical pentru îngrijirea copilului grav bolnav, durata a fost prelungită. Inclusiv vârsta până la care copilul poate fi îngrijit a fost majorată prin lege de la şapte ani, cât era înainte, la 16, cât este în prezent. Totuşi, este nevoie şi de o listă care să cuprindă afecţiunile pentru care părintele poate beneficia de concediu prelungit pentru îngrijirea copilului grav bolnav.

Cum va fi circuitul de acordare al concediilor medicale

De cealaltă parte, în Monitorul Oficial din 12 ianuarie notează că pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să beneficieze de concedii şi îndemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, angajatorii trebuie să confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Prin urmare, OPSNAJ va transmite către casele de sănătate veniturile care constituie baza lunară de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, confirmându-le calitatea de asigurat pentru concedii şi asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora.

La rândul lor, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie. Potrivit normelor de aplicare, stagiul minim de asigurare pentru acordarea unui concediu medical este de şase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.