Cătuşe pentru privaţii din Argeş! – Observator de Arges

Cătuşe pentru privaţii din Argeş!

Cătuşe pentru privaţii din Argeş!

Noile legi, dar şi interpretările judecătorilor ar putea face ca mulţi privaţi să poată fi consideraţi funcţionari publici şi să poată fi acuzaţi de anumite fapte de corupţie sau să primească pedepse mai grele în cazul unor dosare penale!

Noul Cod Penal adaugă nişte precizări la definiţiile din vechile legi. Astfel, „funcţionar public este persoana care exercită atribuţii şi responsabilităţi în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătoreşti, exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de orice natură, exercită, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia”. În plus, „este considerată funcţionar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public”.

Mai nou, Avocatul Poporului a cerut într-un recurs în interesul legii promovat la Înalta Curte ca şi angajaţii CEC Bank să fie consideraţi funcţionari publici din punct de vedere penal. Urmând aceeaşi linie logică, s-ar putea ajunge ca angajaţii din asigurări, fonduri private de pensii, transporturi, energie şi utilităţi, dar şi cei din audio-vizual şi, de ce nu, din industria agro-alimentară să fie consideraţi funcţionari publici. Deoarece nu poate nimeni contesta că serviciile prestate de aceştia sunt de interes public şi că respectivele entităţi, fie ele de stat sau private, sunt controlate şi supravegheate de diverse autorităţi publice, cum ar fi ASF, ARR, ANRE, CNA, ANSVA şi aşa mai departe.