Argeşenii profită de legea dării în plată – Observator de Arges

Argeşenii profită de legea dării în plată

Argeşenii profită de legea dării în plată

De la intrarea în vigoare a legii dării în plată până astăzi au fost înregistrate 7.900 de solicitări de dare în plată la nivel naţional, dintre care 200 în judeţul Argeş. În 2017, numărul solicitărilor noi a crescut cu 26%.

Ponderea creditelor denominate în franci elveţieni în total solicitări de dare în plată este de 42%.

Legea dării în plată a fost promulgată în luna aprilie a anului trecut. Curtea Constituțională a dat decizie definitivă și obligatorie la 33 de excepții de neconstituționalitate a legii ridicate de șase instituții de credit. Decizia admite excepția de neconstituționalitate din art.11 teza întâi din Legea nr.77/2016 și constată că prevederile din art.11 teza întâi raportate la art.3 teza a doua, art.4, art.7 şi art.8 din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, sunt constituționale în măsura în care instanța judecătorească verifică condiţiile referitoare la existenţa impreviziunii.