Angajatorii trebuie să crească salariile – Observator de Arges

Angajatorii trebuie să crească salariile

Angajatorii trebuie să crească salariile

Începând cu data de 01.01.2018, prin H.G. nr.846/29 noiembrie 2017, cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată este majorat de la 1450 lei lunar la 1900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166,666 de ore, în medie pe lună, reprezentând 11,40 lei/oră.

Nerespectarea dispozitiilor privind garantarea în plată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.