ANAF supune dezbaterii publice Formularul 108 – Observator de Arges

ANAF supune dezbaterii publice Formularul 108

ANAF supune dezbaterii publice Formularul 108

Orice reprezentanta a unei/unor persoane juridice străine datorează un impozit anual în sumă de 18.000 lei, care se declară şi se plăteste la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului de impunere, potrivit noilor reglementari ale Codului Fiscal.
În situatia înfiintării/desfiintării reprezentantei impozitul datorat pentru anul de impunere se calculează proportional cu numărul de luni de functionare a reprezentantei si se declară în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată / desfiintată, după caz.
În vederea administrării unitare a impozitului pe reprezentantă si a prelucrării automate a declaratiilor fiscale, prin proiectul de ordin supus dezbaterii publice, se propune aprobarea modelului si continutului formularului 108 “Declaratie privind impozitul pe reprezentantă”, precum si a instructiunilor de completare a acestuia.

Reamintim ca, incepând cu data de 1 ianuarie 2018, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017, se modifică dispozitiile Capitolului III “Impozitul pe reprezentanţe” de la Titlul VI din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările legislative au vizat, în principal, aspecte referitoare la stabilirea, declararea si plata impozitului anual datorat de reprezentanta unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România.